ابن سينا

طب سنتي براي چشمكساني كه مايلند چشمانشان سالم باشد بايستي نكات زير را رعايت كنند.:
درمان :شستشوى چشم با آب كندر، آب خاكستر ماميثا و يا هر داروئى كه خاصيت خشك كنندگى و ضدعفونى داشته باشد مؤثر است.
فرو رفتن جسم خارجي در چشم:
بيمار بايستي دهان خود را باز كند و مرتبا چشم مدت زمان باطل شدن طلسم خود را باز كرده و بهم بزند تا اشك بيشتري ترشح شود زيرا اينكار به خروج جسم از چشم كمك مي كند با يك قطعه پنبه اي كه بر ميله اي پاكيزه پيچيده شده باشد به آهستگي در كنار جسم خارجي قرار دهند و به آهستگي آن را بردارند يا اينكه به وسيله سرشي نازك و تميزي بطور افقي در مسير جسم خارجي قرار داده مي شود جسم خارجي را به طرف كنار چشم رانده و آن را بردارند 

اگر جسم خارجي كاملا در چشم فرو رفته باشد بدون عظمت خداي درون دستكاري بايد به چشم پزشك مراجعه نمايند ناگفته نماند كه در ابتداء در صورتيكه چشم زخم نباشد كمي نشاسته روي آن ريخته تا با آب چشم خارج گردد يا به وسيله قطعه پنبه به آهستگي روي آن بكشند تا نشاسته همراه جسم خارج گردد.
توصيه هاي طب سنتي براي چشم هاي شما
1- به جسم سفيد و خيلي شفاف نگاه نكنند.
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
2- از نگاه كردن به خطوط ريز و نقشه هاي خيلي دقيق كه موجب صرف فوايد روغن خراطين براي واژن نور زياد است خودداري شود.
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
3- زياد گريه نكنند.
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
4- جلوي آتش شديد ننشينند.
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
5- در آفتاب شديد و خورشيد را نگاه نكنند.
5- رعايت حفظ محيط چشم يعني مزاج چشم را به حالت طبيعي نگهداشتن براي اين كار اگر مزاج چشم خشك باشد روغن بادام بنفشه يا روغن كدو در بيني بچكانند از سرمه مناسب نيز بكار برند اگر مزاج چشم گرم باشد اول بايد آنرا با گلاب يا آب گيشنيز يا با چه چيزي به صورتمان بزنيم تا ريش در بياوريم ؟ آمله بشويند سپس سرمه مناسب بكار برند و اگر مزاج چشم تر باشد به گلاب و سماق شسته سرمه كشند.
-------------------------------------------------------------------------------
6- اگر در هنگام خواب هر روز به آب سرد بيني را بشويند چشم از بيشتر بيماريها در امان خواهد بود.
-------------------------------------------------------------------------------
7- اگر مدتي پي در پي هر روز يك گرم آمله كوبيده در عسل حل كرده ميل نمايند قوت چشمها زياد مي گردد.
-------------------------------------------------------------------------------
8- براي ورم ملتحمه شستشو با گل بنفشه يا نيلوفر يا گل سرخ نافع است ولي بايد دانست كه: پاكسازي بدن از خلط غالب مزاج اصل و اساس درمان هر عضو راهنماي فارسي آپشن هاي سانتافه بيماري است و براي ازدياد بينائي و تقويت چشم شستشو با گل گندم و خوردن آن براي اين مطلب توصيه مي شود.
( جالينوس گفته است كه نرم داشتن طبع و پاكسازي بدن از از خلط غالب مزاج شرط اساسي معالجه است).
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
6- سعي كنيد كه باد قوي به چشم بر خورد ننمايد ( مثل موتور سواري و غيره).
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
7- به جسمي مدت زياد بطور قائم نظر نيفكنند.
درمان را با چكانيدن شير زن در بينى و چكاندن روغن بنفشه و روغن بادام و روغن كدو و فرو بردن سر در آب شيرين و گشودن چشم در آن نافع است . خوردن آب انار شيرين و لعاب اسپر زه قند يا با شربت بنفشه و يا سكنجبين ، ماليدن روغن بنفشه بر سر دفترچه راهنماي پلوپز فلر خوردن زيره ، گل نيلوفر با آب جگر و خوردن غذاهاى غليظ و پر انرژى و مولد خون مثل آش حليم ، گوشت گاو، پاچه گوسفند و زيره و گشنيز و كاهو و هويج در بهبودى بيمارى مؤثر است.
طب سنتي براي چشم
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
8- از ورود گرد و خاك و دود به چشم جلوگيري كنند.
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
9- هواي بسيار گرم و هواي بسيار سرد و ديدن اشياء روشن و درخشان كه بازتاب آنها موجب آزار چشم گردد مثل آينه ايكه مقابل آفتاب گرفته باشند و نور آنرا به چشم برسانند ( خودداري كنند ).
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
10- از زياد بر پشت خوابيدن و خواب در هنگام پري شكم و غذاي ثروت با دارچين غليظ و دير هضم و خيلي گرم و پياز بپرهيزند زيرا موجب زيان چشم است.
شب كورىدرمان :دادن ايارج فيقرا خوردن جگر بز و كباب و پرهيز از غذاهاى غليظ و سرخ كرده و زياده خورى در شب لازم است و با جوشانده باديان ، شبت ، بابونه ، مرزنجوش ، سوسن ، و سداب سر و روى را بشويند، قدرى باديان و دارفلفل را در آب بريزند و سر را با آن بخور دهند و در غذاهاى روزانه كمى آنغوزه ، خردل ، مشك طرامشيع ((كاكوتى ))، آويشن ، انجدان بريزند.
ابريزش.
اين بيمارى بيشتر به علت گرفتن مجراى چشم به علل مختلفى به وجود مى آيد و آب اضافى چشم كه براى تر كردن كره چشم ترشح مى شود و بايستى از راه مجراى چشم و بينى وارد بينى شود به علت گرفتگى آن در چشم جمع شده از گوشه چشم سرازير مى گردد متاءسفانه درمان اين بيمارى دشوار و اكثر بايستى با عمل جراحى و باز كردن مجراى چشم ، بيمار را بهبودى بخشيد. اگر بيمار رعايت بهداشت و نظافت را ننمايد ممكن است در اثر دستمالى ، كيسه اشك چركين گردد.
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
11- خوردن بيش از اندازه نمك و غذاي شورپرهيز كنند.
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
12- زياد بيداري و زياد خوردن در شب.
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
13- جلوگيري از يبوست شديد.
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
مواردي كه براي چشم مناسب است عبارتند از:
1- سر را در آب شيرين و صاف فرو بردن دامپزشكي چشم در آن باز كردن.
-------------------------------------------------------------------------------
2- سرمه و توتيا به آب باديان يا آب مرنجوش و مرزنجوش پروره در چشم كشيدن.
-------------------------------------------------------------------------------
3- چون چشم از اعضاي مرطوب است و اكثر رطوبت و سردي ها باعث ضعف آن مي شود لذا بايستي از سرمه خشك جلا دهنده چشم استفاده نمايند تا چشم سالم بماند.
-------------------------------------------------------------------------------
4- با آب حضض در هر ماه سه بار چشم را بشويند.
-------------------------------------------------------------------------------
طب سنتي براي چشم
نسخه براى كم سوئى چشم
روزانه 5/2 گرم سداب را جوشانده صبح و عصر براى يكماه يا بيشتر ميل نمايند.
اين دستور براى زنان آبستن خوب نيست . يا روزانه 5/2 گرم سياهدانه را كوبيده ، 5/2 گرم صبح و 5/2 گرم عصر يا عسل شربت ديگر ميل كنند.
نسخه :
در اينجا بايستى سر و صورت را با پارچه سياه پوشانده و چشم را با آن بست بادام تلخ را كوبيده و بر پشت چشم ضماد كنند و چشم را با آب گرم بشويند و چنانكه گذشت از سيب زمينى پخته به پشت چشم بيندازند.ترس از نور
در اينجا بايستى هر چه زودتر به تبريد و ترطيب آن كوشيد (يعنى سرد و خنك كردن
ضعف بينائى در روز و برقرارى آن در شب

بازدید :      ۵ دى ۱۳۹۹     ۱۲:۳۶:۰۴     خورشيد بزرگ
برچسب: ،
نظرات (0) ادامهـ مطلبـ
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :

مطالب مشابه :
[RelPostTitle][RelPostTitle]

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به ابن سينا است
Powered By: b88.ir & Design By: b88.ir


آخرين مطالب

فينگر فود
فال قهوه
قرص متادون
ديلدو فرلاندي
راه هاي سنتي و طبيعي را براي از بين بردن خال امتحان كنيد
درمان گلودرد شما در ليموترش است
ميوه درماني هندانه
ميوه درماني موز
معرفي داروهاي گياهي و شيوه مصرف آن
توصيه هاي طب سنتي براي چشم هاي شما

پیوندهای روزانه

    لينكي ثبت نشده است

خبرنامه

      عضویت لغو عضویت

پنل کاربری

نام کاربری :
پسورد :

عضویت

نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :

پيوندهای سایت

لينكي ثبت نشده است

آمار

افراد آنلاين : 1
بازديد امروز : 13
بازديد ديروز : 2
بازديد كل : 2557

امکانات وب