ابن سينا

درمان گياهي جوش صورتﺑﺴﯿﺎري از ﺟﻮﺷﮫﺎي ﺻﻮرت ﻧﺎﺷﻲ از ﮔﺮﻣﻲ وﺣﺮارت وﻳﺎ ﻛﺜﯿﻒ ﺷﺪن ﺧﻮن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺸﺎء ھﻤﻪ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ھﺎ ﻛﺒﺪ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺒﺪ را ﺗﺼﻔﯿﻪ و از ﺧﻮن ﻛﺜﯿﻒ وﻏﻠﯿﻆ ﭘﺎك ﻛﺮد.وﻗﺘﻲ ﻛﺒﺪ اﻳﯿﻨﻪ ﺷﺪ ﺻﻮرت ھﻢ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ ان ﺷﻔﺎف و ﺑﺪون ﻟﻚ و ﺟﻮش ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﭘﺮھﯿﺰات:ﭼﺎي-ﻧﻤﻚ -ﺳﺲ-ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ھﺎي ﮔﺎزدار-ھﻤﺒﺮﮔﺮد-ﺳﻮﺳﯿﺲ-ﻛﺎﻟﺒﺎس-ﭘﯿﺘﺰا-ﻓﺴﺖ ﻓﻮد-ﭘﻔﻚ-زرده ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ-ﻗﻨﺪ وﺷﻜﺮ-روﻏﻦ ھﺎي ﻧﺒﺎﺗﻲ و ﻣﺎﻳﻊ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار-ﻣﺎﻛﺎروﻧﻲ

ﺧﻮردﻧﯿﮫﺎي ﻣﻔﯿﺪ:ﻛﺎھﻮ و ﺳﻜﻨﺠﺒﯿﻦ-اب اﻧﺎر- اب ھﻨﺪواﻧﻪ-اب اﻟﺒﺎﻟﻮ-و ﻣﯿﻮﺟﺎت و ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت ﺗﺎزه ﺑﺠﺎي ﻗﻨﺪ ھﻢ ﻣﻲ ﺗﻮان از ﺗﻮت ﻳﺎ ﺧﺮﻣﺎ وﻋﺴﻞ ﻃﺒﯿﻌﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد
جنگ كرم گياهي لايودرم با سلاح گياهي تا ازبين بردن آخرين جوش صورت!
درﺳﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﺳﻚ ﻛﻨﯿﺪ و ﺑﻌﺪ 20 دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺎ اب وﻟﻮ ﺷﺴﺘﺸﻮ داده و ﺑﻌﺪ ﺑﺎ اب ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و ﺧﺸﻚ ﻧﻜﻨﯿﺪو ﻳﺎ ﺟﻮاﻧﻪ ﻛﻨﻢ و ﺷﯿﺮ و ﻋﺴﻞ را ﻣﺨﻠﻮط ﻛﺮده ﻣﺎﺳﻚ ﻛﻨﯿﺪ)

4:ﺑﺨﻮر ﺻﻮرت ﺑﺎ ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ و ﺑﻌﺪ ان ﺻﻮرت را ﺑﺎ اب ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺳﺮد ﺑﺸﻮﺋﯿﺪ

5:اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻜﺮدن از ﺻﺎﺑﻮن ھﺎي ﺑﺎزار ﺑﺮاي ﺷﺴﺘﺸﻮي ﺻﻮرت

6:ﺑﺮاي ﺷﺴﺘﻦ ﺻﻮرت اﺑﺘﺪا ﺑﺎ اب وﻟﺮم ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اب ﺳﺮد
درمان گياهي جوش صورت
اﻗﺪاﻣﺎت درﻣﺎﻧﻲ:1:روزي 3 ﻟﯿﻮان ﻣﺨﻠﻮط ﻋﺮق ﻛﺎﺳﻨﻲ و ﺷﺎھﺘﺮه(2 ﺑﻪ 1)ﻗﺒﻞ از ھﺮ وﻋﺪه ﻏﺬاﻳﻲ

2:ﻳﻚ ﻗﺎﺷﻖ ﻣﺮﺑﺎ ﺧﻮري ﺗﺮﻧﺠﺒﯿﻦ را داﺧﻞ ﻳﻚ ﻟﯿﻮان اب ﺟﻮش ﺣﻞ ﻛﺮده ﺑﻌﺪ 2 ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮري ﺧﺎﻛﺸﯿﺮ را اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدهھﻢ ﻣﻲ زﻧﯿﺪ در ﺣﺎﻟﺖ وﻟﺮم ﻧﺎﺷﺘﺎ ھﺮ روز ﺻﺒﺢ ﻣﻲ ﺧﻮرﻳﺪ و ﺗﺎ ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﻧﻤﻲ ﺧﻮرﻳﺪ

3:اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺳﻚ ﺟﻮاﻧﻪ ﮔﻨﺪم(ﺟﻮاﻧﻪ ﮔﻨﺪم را اﺳﯿﺎب ﻛﺮده و ﺷﯿﺮ را ارام ارام ﺑﻪ ان اﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨﯿﺪ و ھﻢ ﺑﺰﻧﯿﺪ و ﻳﻪ ﺧﻤﯿﺮ

بازدید :      ۵ دى ۱۳۹۹     ۱۲:۳۳:۵۵     خورشيد بزرگ
برچسب: ،
نظرات (0) ادامهـ مطلبـ
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :

مطالب مشابه :
[RelPostTitle][RelPostTitle]

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به ابن سينا است
Powered By: b88.ir & Design By: b88.ir


آخرين مطالب

فينگر فود
فال قهوه
قرص متادون
ديلدو فرلاندي
راه هاي سنتي و طبيعي را براي از بين بردن خال امتحان كنيد
درمان گلودرد شما در ليموترش است
ميوه درماني هندانه
ميوه درماني موز
معرفي داروهاي گياهي و شيوه مصرف آن
توصيه هاي طب سنتي براي چشم هاي شما

پیوندهای روزانه

    لينكي ثبت نشده است

خبرنامه

      عضویت لغو عضویت

پنل کاربری

نام کاربری :
پسورد :

عضویت

نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :

پيوندهای سایت

لينكي ثبت نشده است

آمار

افراد آنلاين : 1
بازديد امروز : 12
بازديد ديروز : 2
بازديد كل : 2556

امکانات وب